Καθηγητές

Οι καθηγητές του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ακριτίδης Ηλίας

Ακριτίδης Ηλίας Διευθυντής

Ειδικότητα: ΠΕ03 Μαθηματικός

Κονόμας Αστέριος

Κονόμας Αστέριος Αν. Διευθυντής

Ειδικότητα: ΠΕ11 Γυμναστής

 

Καρδά Αθηνά

Καρδά Αθηνά

Ειδικότητα: ΠΕ01 Θεολόγος

Αναστασιλάκη Παναγιώτα

Αναστασιλάκη Παναγιώτα

Ειδικότητα: ΠΕ02 Φιλόλογος

Πεμπέ Βαΐα

Πεμπέ Βαΐα

Ειδικότητα: ΠΕ02 Φιλόλογος

Σπυριάδου Σουλτάνα

Σπυριάδου Σουλτάνα

Ειδικότητα: ΠΕ02 Φιλόλογος

Καραστογιάννη Αικατερίνη

Καραστογιάννη Αικατερίνη

Ειδικότητα: ΠΕ03 Μαθηματικός

 

Φασούλας Βασίλειος

Φασούλας Βασίλειος

Ειδικότητα: ΠΕ04.05 Γεωλόγος

Γκεβρέκη Σοφία

Γκεβρέκη Σοφία

Ειδικότητα: ΠΕ05 Γαλλικών

Κόρακα Δέσποινα

Κόρακα Δέσποινα

Ειδικότητα: ΠΕ06 Αγγλικών

Καλτζίδου Κυριακή

Καλτζίδου Κυριακή

Ειδικότητα: ΠΕ07 Γερμανικών

 

Γιαννακούδης Ευστράτιος

Γιαννακούδης Ευστράτιος

Ειδικότητα: ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

Κεχαγιά Ελένη

Κεχαγιά Ελένη

Ειδικότητα: ΠΕ86 Πληροφορικός

Καζάκα Σοφία

Καζάκα Σοφία

Ειδικότητα: ΠΕ86 (ως μουσικός ΠΕ79.01)

Xαψάλης Ευστάθιος

Xαψάλης Ευστάθιος

Ειδικότητα: ΠΕ85 Τεχνολογίας

Κρεμέτη Ευρυδίκη

Κρεμέτη Ευρυδίκη

Ειδικότητα: ΠΕ23 Ψυχολόγος

Αποστολάκη Αικατερίνη

Αποστολάκη Αικατερίνη

Ειδικότητα: ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

 

Πόιας Παύλος

Πόιας Παύλος

Ειδικότητα: ΠΕ04.01.50 ΕΑΕ

Φραγκεδάκη Ελένη

Φραγκεδάκη Ελένη

Ειδικότητα: ΠΕ02.50 ΕΑΕ

Αναστασιάδου Ανδρομάχη

Αναστασιάδου Ανδρομάχη

Ειδικότητα: ΠΕ03.50 ΕΑΕ

 

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design