Φυσική Αγωγή

ID μαθήματος
ΦΥΣΑΓ
ΤΑΞΗ
Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κονόμας Αστέριος

 

Στόχοι:

Σωματικός τομέας­

 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: σύνθετες & περίπλοκες δεξιότητες.
 • Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων: αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
 • Προαγωγή υγείας & ευεξίας.
 • Καλλιέργεια ρυθμού.

Συναισθηματικός τομέας

 • Κοινωνικοί στόχοι: συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή, θάρρος, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση.
 • Ηθικοί στόχοι: τιμιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασμός αντιπάλων, αυτοσεβασμός, μετριοφροσύνη, συνετή αντιμετώπιση της νίκης & ήττας.

Γνωστικός τομέας

 • Απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη Φυσική Αγωγή & τον αθλητισμό, τους κανονισμούς αθλημάτων-αγωνισμάτων, την Ολυμπιακή ιδέα και κίνηση, τους παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την υγιεινή και τις πρώτες βοήθειες.
 • Συνειδητοποίηση της ανάγκης για «διά βίου» άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό.
 • Εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

Στόχοι:

Σωματικός τομέας­

 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: σύνθετες & περίπλοκες δεξιότητες.
 • Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων: αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
 • Προαγωγή υγείας & ευεξίας.
 • Καλλιέργεια ρυθμού.

Συναισθηματικός τομέας

 • Κοινωνικοί στόχοι: συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή, θάρρος, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση.
 • Ηθικοί στόχοι: τιμιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασμός αντιπάλων, αυτοσεβασμός, μετριοφροσύνη, συνετή αντιμετώπιση της νίκης & ήττας.

Γνωστικός τομέας

 • Απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη Φυσική Αγωγή & τον αθλητισμό, τους κανονισμούς αθλημάτων-αγωνισμάτων, την Ολυμπιακή ιδέα και κίνηση, τους παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την υγιεινή και τις πρώτες βοήθειες.
 • Συνειδητοποίηση της ανάγκης για «διά βίου» άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό.
 • Εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

 

Στόχοι:

Σωματικός τομέας­

 • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων: σύνθετες & περίπλοκες δεξιότητες.
 • Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων: αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία.
 • Προαγωγή υγείας & ευεξίας.
 • Καλλιέργεια ρυθμού.

Συναισθηματικός τομέας

 • Κοινωνικοί στόχοι: συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή, θάρρος, αυτοεκτιμηση, αυτοπεποίθηση, ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση.
 • Ηθικοί στόχοι: τιμιότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, σεβασμός αντιπάλων, αυτοσεβασμός, μετριοφροσύνη, συνετή αντιμετώπιση της νίκης & ήττας.

Γνωστικός τομέας

 • Απόκτηση γνώσεων σχετικών με τη Φυσική Αγωγή & τον αθλητισμό, τους κανονισμούς αθλημάτων-αγωνισμάτων, την Ολυμπιακή ιδέα και κίνηση, τους παραδοσιακούς χορούς, τη μουσική και το τραγούδι σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, την υγιεινή και τις πρώτες βοήθειες.
 • Συνειδητοποίηση της ανάγκης για «διά βίου» άσκηση ή άθληση και της ωφέλειας που προκύπτει από αυτή, καθώς και απόκτηση αθλητικών συνηθειών για ερασιτεχνική ενασχόληση με τον αθλητισμό.
 • Εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων των κινήσεων.

 

Υλικό μαθήματος:

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design