Νεοελληνική Λογοτεχνία

ID μαθήματος
ΝΕΛ
ΤΑΞΗ
Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α΄
Πεμπέ Βαΐα
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Β΄
Σπυριάδου Σουλτάνα
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γ΄
Αναστασιλάκη Παναγιώτα

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση:­

 • Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή του.
 • Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της.
 • Να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής.
 • Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα.
 • Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.

Επιδιώκεται οι μαθητές να μπορούν:

 • Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμενο στενά δεμένο με την εποχή του.
 • Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και συμβολικό χαρακτήρα της, και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της.
 • Να κατακτήσουν την ικανότητα συναισθηματικής συμμετοχής.
 • Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο τα λογοτεχνικά έργα.
 • Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.

Σκοπός του μαθήματος:

 • Η κατανόηση του δ­ημοτικού τραγουδιού ως βασικού φορέα παραδοσιακών αξιών και μορφών ζωής που σχετίζονται με την κοινωνία της υπαίθρου και η εμβάθυνση στις αξίες και στις δομές αυτής της κοινωνίας.
 • Η γνωριμία με βασικά τεχνοτροπικά μοτίβα της προφορικής λαϊκής ποίησης (π.χ. στερεότυποι στίχοι και επαναλαμβανόμενες συντακτικές δομές).
 • Επίγνωση της σημασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς διαχρονικά.
 • Γνωριμία με ορισμένα μείζονα έργα, ιδρυτικά της νεότερης ελληνικής γραμματείας.
 • Η μελέτη κειμένων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και η κατανόηση της σημασίας τους στη μεταβολή των υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών της εποχής τους.
 • Γραμματολογική ενημέρωση, μέσα από επιλεγμένα κείμενα, για τα επιτεύγματα των παλαιότερων περιόδων της λογοτεχνίας μας.
 • Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενεργητική συμβολή στην αντιμετώπιση σύγχρονων διεθνών κοινωνικών προβλημάτων (φτώχεια, βία, ρατσισμός, πόλεμοι, μετανάστευση, κ.λπ.).
 • Ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι σε ιδεολογίες με ολοκληρωτικό χαρακτήρα και απέναντι στις επιδιώξεις των ισχυρών κρατών.
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ύφους και λογοτεχνικής γλώσσας.
 • ­Συνειδητοποίηση της διαφοράς ανάμεσα στη λογοτεχνία και την ιστοριογραφική αφήγηση ως προς τους τρόπους αποτύπωσης των ιστορικών γεγονότων στην ατομική και συλλογική ζωή.
 • Εξοικείωση με βασικές αντιλήψεις από τη Θεωρία της λογοτεχνίας.
 • Η συνειδητοποίηση του πανανθρώπινου χαρακτήρα της λογοτεχνικής δημιουργίας.
 • Η αναγνώριση της πολλαπλότητας των τρόπων λογοτεχνικής αναπαράστασης και η επισήμανση της δημιουργικής επικοινωνίας ανάμεσα στις λογοτεχνίες διαφορετικών χωρών.
Υλικό μαθήματος:

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design