Γερμανικά

ID μαθήματος
ΓΕΡ
ΤΑΞΗ
Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γυμνασίου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας εξειδικεύονται ως εξής:

  • Επικοινωνιακή ικανότητα στη γερμανική γλώσσα παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση αντίληψη για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών και περιοχών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές πληροφόρησης και να επικοινωνήσουν με φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της γερμανικής γλώσσας ανά τον κόσμο.
  • Μεταγλωσσική ικανότητα. Θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις, ώστε οι μαθητές μακροπρόθεσμα να αποκτήσουν μεταγλωσσική ικανότητα στη γερμανική γλώσσα. Η σύγκριση μάλιστα της γερμανικής γλώσσας με τη μητρική ή και με άλλες γλώσσες καλλιεργεί γενικά τη γλωσσική συνείδηση (Sprachbewusstsein) των μαθητών και προάγει την απόκτηση πολυγλωσσικών ικανοτήτων.
  • Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης. Στόχος επίσης του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας είναι η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, η κατανόηση και ο σεβασμός τους.

Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας εξειδικεύονται ως εξής:

  • Επικοινωνιακή ικανότητα

Η επικοινωνιακή ικανότητα στη γερμανική γλώσσα παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση αντίληψη για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών και περιοχών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές πληροφόρησης και να επικοινωνήσουν με φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της γερμανικής γλώσσας ανά τον κόσμο.

  • Μεταγλωσσική ικανότητα

Θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις, ώστε οι μαθητές μακροπρόθεσμα να αποκτήσουν μεταγλωσσική ικανότητα στη γερμανική γλώσσα. Η σύγκριση μάλιστα της γερμανικής γλώσσας με τη μητρική ή και με άλλες γλώσσες καλλιεργεί γενικά τη γλωσσική συνείδηση (Sprachbewusstsein) των μαθητών και προάγει την απόκτηση πολυγλωσσικών ικανοτήτων.

  • Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης

Στόχος επίσης του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας είναι η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, η κατανόηση και ο σεβασμός τους.

Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας εξειδικεύονται ως εξής:

  • Επικοινωνιακή ικανότητα

Η επικοινωνιακή ικανότητα στη γερμανική γλώσσα παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση αντίληψη για τους ανθρώπους και τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών και περιοχών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες πηγές πληροφόρησης και να επικοινωνήσουν με φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της γερμανικής γλώσσας ανά τον κόσμο.

  • Μεταγλωσσική ικανότητα

Θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις, ώστε οι μαθητές μακροπρόθεσμα να αποκτήσουν μεταγλωσσική ικανότητα στη γερμανική γλώσσα. Η σύγκριση μάλιστα της γερμανικής γλώσσας με τη μητρική ή και με άλλες γλώσσες καλλιεργεί γενικά τη γλωσσική συνείδηση (Sprachbewusstsein) των μαθητών και προάγει την απόκτηση πολυγλωσσικών ικανοτήτων.

  • Διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης

Στόχος επίσης του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσσας είναι η γνωριμία με άλλους πολιτισμούς, η κατανόηση και ο σεβασμός τους.

Υλικό μαθήματος:

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design