Γαλλικά

ID μαθήματος
ΓΑΛ
ΤΑΞΗ
Α2 ΄ Γυμνασίου
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΣΟΦΙΑ

Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα:

  • Να κατανοούν και να παράγουν προφο­ρικό και γραπτό λόγο.
  • Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν φωνολογικές, λεξιλογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες.
  • Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου.
  • Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου.
  • Να προσεγγίζουν αισθητικά τη γλώσσα.

Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα:

  • Να κατανοούν και να παράγουν προφο­ρικό και γραπτό λόγο.
  • Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν φωνολογικές, λεξιλογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες.
  • Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου.
  • Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου.
  • Να προσεγγίζουν αισθητικά τη γλώσσα.

1. Correspondez et admirez un monument de Paris!
Αντιστοιχίστε και θα αποκαλυφθεί ένα αξιοθέατο της Γαλλίας!
http://learningapps.org/display?v=pc2rsve0k01

2. Κρυπτόλεξο: Βρείτε οριζόντια και κάθετα τα ρήματα της α΄συζυγίας!
http://learningapps.org/display?v=pse6mf2j201

3. Les métiers – Τα επαγγέλματα:
http://learningapps.org/display?v=pva8qdcp201

4. Choisissez la bonne réponse! Επιλέξτε τη σωστή απάντηση!
http://learningapps.org/display?v=pdwxw6u9201

Υλικό μαθήματος:

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design