Ιστορία

Το σημερινό Γυμνάσιο Στρυμονικού ιδρύθηκε και λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 1964/65 ως παράρτημα του 1ου Γυμνασίου Σερρών, για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης μαθητών του Στρυμονικού και των γειτονικών χωριών.

Κατά τα πρώτα σχολικά έτη το σχολείο στεγαζόταν σε ενοικιαζόμενο κτίριο που είχε λειτουργήσει  ως ιδιωτικό Γυμνάσιο από το 1959.

Το 1972 έγινε ανεξάρτητο 6τάξιο Γυμνάσιο, ενώ το 1976, όταν τα 6τάξια Γυμνάσια διαχωρίστηκαν σε Γυμνάσια και Λύκεια, άρχισε η πορεία του 3τάξιου Γυμνασίου Στρυμονικού.

Το Σεπτέμβριο του 1980 το σχολείο μας στεγάστηκε σε νέο σύγχρονο σχολικό κτίριο.

Το 2011 έγινε η συγχώνευση του Γυμνασίου Στρυμονικού με το Γυμνάσιο Προβατά, οπότε το μαθητικό δυναμικό σχεδόν διπλασιάστηκε.

Από τότε το σχολείο μας συνεχίζει την πορεία του με στόχο πάντα τη στήριξη και την καθοδήγηση των μαθητών, ώστε να διαμορφώσουν και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από προοδευτικές, καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και να αποκτήσουν σωματικά, πνευματικά και ηθικά εφόδια για την ομαλή και σωστή ένταξή τους στην κοινωνία.

© 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ| ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΣΠΥΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΖΗ | Developed by @kon_Design